Zásady ochrany osobních údajů


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
  • Jméno a příjmení: Vladislav Bratasjuk
  • IČ: 09384782
  • email: info@vbproduction.cz
  • telefon: +420 777 294 005
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, KATEGORIE A ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonný důvod – Plnění smlouvy
 2. Účel – Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
 3. Údaje – Osobní údaje klientů (Kontaktní údaje)
 4. Zdroj údajů – Kontaktní formulář

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  • V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

VI. Cookies

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého moje webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo nám pomáhá s analýzou, kdo si rozklikl naše stránky, jestli se pravidelně vrací aj.

Jaké typy cookies používáme?

Technické

Tyto cookies jsou nezbytné kvůli správnému fungování, bezpečnosti, řádnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně.. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Název

Platnost

Popis

uncodeAI.css

Session

Určuje, které zařízení návštěvník používá – To umožňuje webu přizpůsobit se optimálnímu rozlišení pro toto konkrétní zařízení.

Název

Platnost

Popis

uncodeAI.images

Session

Určuje, které zařízení návštěvník používá – To umožňuje webu přizpůsobit se optimálnímu rozlišení pro toto konkrétní zařízení.

Název

Platnost

Popis

uncodeAI.screen

Session

Určuje, které zařízení návštěvník používá – To umožňuje webu přizpůsobit se optimálnímu rozlišení pro toto konkrétní zařízení.

Analytické cookies

Tyto soubory cookie se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a sledovat počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým webové stránky fungují, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkčnost našich webových stránek. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení uživatelského komfortu a k tomu, aby byla návštěva webu pro vás jako uživatele zajímavější.

Název

Platnost

Doména

Zpracovatel

Popis

_ga

2 roky

vbproduction.cz

Google

ID používané k identifikaci uživatelů

Název

Platnost

Doména

Zpracovatel

Popis

_ga_#

2 roky

vbproduction.cz

Google

Používá Google Analytics ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a také o datech první a poslední návštěvy.

Název

Platnost

Zpracovatel

Doména

Popis

_gat

1 den

vbproduction.cz

Google

Využívá Google Analytics ke snížení počtu požadavků.

Název

Platnost

Zpracovatel

Doména

Popis

_gid

1 den

vbproduction.cz

Google

Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.

VII. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vyplněním kontaktního formuláře (při potvrzení emailové adresy pro zasílání obchodních sdělení) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Změnu těchto podmínek zveřejní na svých internetových stránkách. V případě poskytnutí emailové adresy pro účel zasílání obchodních sdělení, správce zašle novou verzi těchto podmínek na  Vámi uvedenou emailovou adresu.
 4. Proti provádění přímého marketingu můžete kdykoliv podat námitky. Nastavení je možno změnit. Většina internetových prohlížečů také umožňuje prostřednictvím svého nastavení kontrolovat většinu druhů cookies. Můžete si tedy prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o přijetí cookies a můžete se rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv. Můžete také cookies zcela vypnout nebo zakázat. Více informací naleznete v nápovědě ke svému prohlížeči. Cookies, které jsou již uložené, můžete průběžně mazat ze svého počítače. Nastavením v rámci cookies lišty je udělen souhlas a může jím být také odvolán.